Суулгацын Apache2 php5 Ubuntu

Линукс - бий болгох, вэб сайтууд шалгах маш сайн тавцан. вэб серверүүдийн олонхи нь үйлдлийн систем нь Линукс ашиглах, сайтыг ижил арга хэрэгслийг ашиглаж, энэ системд илүү сайн шалгах гэсэн энэ нь гэрийн компьютер байсан ч өгсөн. Ихэнх нь илүү тохиромжтой сайт серверийг гэмтээх гарт болон бүү ай бүх зүйл бэлэн болох юм.

Өнөөдөр бид гэрэл талаар ярьж байна. Үнэн хэрэгтээ энэ нь програм биш, нээлттэй эх үүсвэр, вэб сайт шаардлагатай ажиллах хөтөлбөрийн стек юм. албан ёсны болон нэр хамаарах хөтөлбөр нэрсийн эхний үсэг ирдэг: Linux, Apache, MySQL, PHP - мөн гэрэл нь эдгээр суулгаж, таны гэрийн компьютер дээр хөгжиж буй цахим хуудас, вэб програмууд эхлэх тулд тохируулсан байх хэрэгтэй програмууд байдаг. Линукс - вэб сервер, MySQL - - Вэб програмчлалын хувьд одоогоор хамгийн түгээмэл хэл - мэдээллийн сан, PHP удирдах програм хангамжийн бүх зүйл нь тодорхой байна, энэ нь бидний үйлдлийн систем, Apache юм.

Энэ гарын авлага нь гэрэл Үбүнтү 16,04 суурилуулах гэж үзэж болно. Бид MySQL өгөгдлийн сан болон хэлний PHP 7. хамгийн сүүлийн үеийн хувилбар гэж Apache 2.4, MariaDB хэрхэн суулгах талаар 16,04 гүйцэтгэх болно Apache Ubuntu үйлдлийн системийн суулгах Эхлээд харах болно энэ бүхэл бүтэн системийн гол бүрэлдэхүүн хэсэг юм шиг, гэвч дараа нь нэмэлт бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг холбоно.

Энэ нийтлэлд:

Apache Ubuntu үйлдлийн системийн 16,04 суулгах нь

Apache - энэ нь хөндлөн платформ вэб сервер нь нээлттэй эх юм. Энэ нь бүх шаардлагатай Вэб серверийн онцлог, ИЗБ, SSL болон хийсвэр домэйнууд зэрэг дэмждэг.

Ubuntu дээр Apache-г суулгах нь гүйцэтгэх хангалттай их хялбар байдаг:

sudo apt-get install apache2

утгад нь нэмэлт програмыг суулгасны дараа:

sudo systemctl enable apache2

Харин одоо вэб сервер ажиллуулахыг:

sudo systemctl start apache2

гэрэл

Одоо та нар шалгаж, хаяг бар тестлээрэй таны хөтчийг болон төрлийг нээж болно:

Дэлгэрэнгүй:   тогоо WINDOWS VKONTAKTE FOR

lamp1

Таны харж байгаагаар, Apache Ubuntu 16,04 суурилуулах бүрэн, вэб сервер аль хэдийн ажиллаж байна. Гэвч энэ нь бүгд биш юм. Та орон нутгийн машин дээр зуурсан гурил хэрэгтэй сайтыг байгаа бол, дараа нь бүх зүйл сайхан байна. Гэвч хэрэв нэгээс дээш, дараа нь Вэб сервер нь агуулагдаж байгаа бүгдийг цуглуулж маш тохиромжтой биш юм биш, бүх хөдөлгүүрүүд нь ихэвчлэн энэ холбоотой юм. зөвшөөрөх, учир нь ийн виртуал хостууд хэрхэн тохируулах талаар авч үзье.

Бидний виртуал хост зориулсан шинэ хавтас үүсгэх хэрэгтэй:

sudo mkdir /var/www/test.site

АНУ-ын нэвтрэх эрх өгье:

sudo chmod -R 755 /var/www

Та жижиг файлыг index.html үүсгэх ёстой та энэ сайтыг ажиллуулах үед энэ нь нээж ингэснээр:

sudo vi /var/www/test.site/public_html/index.htmlWelcome to Test!


Success! Virtual host is working!Одоо та виртуал хост нэмж Үүнийг хийх, файлыг үүсгээд, агуулгыг нь түүнийг дүүргэх болно:

sudo vi /etc/apache2/sites-available/test.site.conf


ServerName test.site
ServerAlias www.test.site
ServerAdmin [email protected]
DocumentRoot /var/www/test.site/public_html
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

Энд шугам нь юу вэ:

 • ServerName - Манай сайтын нэр, виртуал хост
 • ServerAlias - сайт нэрийн өмнөөс бас байдаг байх болно
 • DocumentRoot - Сайтын файлаас эх сан

Одоо файлыг хадгалах, дараа нь та нар бидний хост идэвхжүүлэх хэрэгтэй:

sudo a2ensite test.site.conf

вэб сервер дахин ажиллуулаарай:

sudo systemctl restart apache2

Одоо та, орон нутгийн сервер гэж домэйн урсгалыг боож энэ хийх, / гэх мэт / хостууд нь мөрийг нэмнэ хэрэгтэй:

sudo vi /etc/hosts

127.0.0.1 test.site

хаяг нь бар test.site нь таны вэб хөтөч болон төрөл нээх:

гэрэл 2

Нэмж хэлэхэд, бид вэб серверийн SSL дэмжлэгийг идэвхжүүлэхийн болно. Үүнийг хийхийн тулд:

a2enmod ssl
$ a2ensite default-ssl

Дараа нь та өөрийн вэб серверийг дахин ачаалах хэрэгтэй:

sudo systemctl restart apache2

Одоо та хаяг HTTPS бичин SSL-ийн ажлыг шалгаж болно: // тестлээрэй.

lamp20

үүнийг өөрөө гарын үсэг зурсан гэж хөтөч маань гэрчилгээ итгэх биш, харин бид аюулгүй эс тооцвол үүнийг нэмж болно, энэ нь бидний гэрчилгээ юм. Одоо ажилладаг:

lamp21

PHP суулгах 7

Ubuntu нь LAMP суулгах, тохиргоо нь програмчлалын хэл ч бүрэн гүйцэд биш юм. PHP - хамгийн алдартай вэб програмчлалын хэл юм. Түүний нэр нь - энэ нь рекурсив хураангуй (: Hypertext процессор PHP) юм. вэб хэрэглэж хэл гэсэн гадна, энэ нь ерөнхий зорилго нь хэл, скрипт хэл болгон ашиглаж болно.

Дэлгэрэнгүй:   Windows 10 хандах нь зөв

Ubuntu 16,04 дараах тушаалаар гүйцэтгэгдэж байгаа нь PHP 7 суулгах:

sudo apt-get install php7.0-mysql php7.0-curl php7.0-json php7.0-cgi  php7.0 libapache2-mod-php7.0

Та ирээдүйд асуудлуудаас зайлсхийхийн тулд боломжтой бүх PHP модулиудыг суулгахыг хүсэж байгаа бол та дараах тушаалыг ажиллуулж болно:

sudo apt-get install php*

Суулгац дууссаны дараа шалгах PHP хувилбар нь:

php -v

lamp3

Одоо энэ нь хэрхэн ажилладаг талаар харах цаг нь болсон. Үүнийг хийхийн тулд PHP тулд дараах кодыг бүхий файлыг үүсгэх хэрэгтэй:

sudo vi /var/www/test.site/public_html/test.php

phpinfo()

PHP logo

PHP Version 7.2.15-0ubuntu0.18.04.1

System Linux 51.15.4.82.example.com 4.15.0-46-generic #49-Ubuntu SMP Wed Feb 6 09:33:07 UTC 2019 x86_64
Build Date Feb 8 2019 14:54:22
Server API FPM/FastCGI
Virtual Directory Support disabled
Configuration File (php.ini) Path /etc/php/7.2/fpm
Loaded Configuration File /etc/php/7.2/fpm/php.ini
Scan this dir for additional .ini files /etc/php/7.2/fpm/conf.d
Additional .ini files parsed /etc/php/7.2/fpm/conf.d/10-mysqlnd.ini, /etc/php/7.2/fpm/conf.d/10-opcache.ini, /etc/php/7.2/fpm/conf.d/10-pdo.ini, /etc/php/7.2/fpm/conf.d/15-xml.ini, /etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-calendar.ini, /etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-ctype.ini, /etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-curl.ini, /etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-dom.ini, /etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-exif.ini, /etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-fileinfo.ini, /etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-ftp.ini, /etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-gd.ini, /etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-gettext.ini, /etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-iconv.ini, /etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-intl.ini, /etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-json.ini, /etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-mbstring.ini, /etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-mysqli.ini, /etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-pdo_mysql.ini, /etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-phar.ini, /etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-posix.ini, /etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-pspell.ini, /etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-readline.ini, /etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-shmop.ini, /etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-simplexml.ini, /etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-sockets.ini, /etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-sysvmsg.ini, /etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-sysvsem.ini, /etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-sysvshm.ini, /etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-tokenizer.ini, /etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-wddx.ini, /etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-xmlreader.ini, /etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-xmlwriter.ini, /etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-xsl.ini
PHP API 20170718
PHP Extension 20170718
Zend Extension 320170718
Zend Extension Build API320170718,NTS
PHP Extension Build API20170718,NTS
Debug Build no
Thread Safety disabled
Zend Signal Handling enabled
Zend Memory Manager enabled
Zend Multibyte Support provided by mbstring
IPv6 Support enabled
DTrace Support available, disabled
Registered PHP Streamshttps, ftps, compress.zlib, php, file, glob, data, http, ftp, phar
Registered Stream Socket Transportstcp, udp, unix, udg, ssl, tls, tlsv1.0, tlsv1.1, tlsv1.2
Registered Stream Filterszlib.*, string.rot13, string.toupper, string.tolower, string.strip_tags, convert.*, consumed, dechunk, convert.iconv.*
Zend logo This program makes use of the Zend Scripting Language Engine:
Zend Engine v3.2.0, Copyright (c) 1998-2018 Zend Technologies
    with Zend OPcache v7.2.15-0ubuntu0.18.04.1, Copyright (c) 1999-2018, by Zend Technologies

Configuration

calendar

Calendar support enabled

cgi-fcgi

php-fpm active
DirectiveLocal ValueMaster Value
cgi.discard_path00
cgi.fix_pathinfo11
cgi.force_redirect11
cgi.nph00
cgi.redirect_status_envno valueno value
cgi.rfc2616_headers00
fastcgi.error_headerno valueno value
fastcgi.logging11
fpm.configno valueno value

Core

PHP Version 7.2.15-0ubuntu0.18.04.1
DirectiveLocal ValueMaster Value
allow_url_fopenOnOn
allow_url_includeOffOff
arg_separator.input&&
arg_separator.output&&
auto_append_fileno valueno value
auto_globals_jitOnOn
auto_prepend_fileno valueno value
browscapno valueno value
default_charsetUTF-8UTF-8
default_mimetypetext/htmltext/html
disable_classesno valueno value
disable_functionspcntl_alarm,pcntl_fork,pcntl_waitpid,pcntl_wait,pcntl_wifexited,pcntl_wifstopped,pcntl_wifsignaled,pcntl_wifcontinued,pcntl_wexitstatus,pcntl_wtermsig,pcntl_wstopsig,pcntl_signal,pcntl_signal_get_handler,pcntl_signal_dispatch,pcntl_get_last_error,pcntl_strerror,pcntl_sigprocmask,pcntl_sigwaitinfo,pcntl_sigtimedwait,pcntl_exec,pcntl_getpriority,pcntl_setpriority,pcntl_async_signals,pcntl_alarm,pcntl_fork,pcntl_waitpid,pcntl_wait,pcntl_wifexited,pcntl_wifstopped,pcntl_wifsignaled,pcntl_wifcontinued,pcntl_wexitstatus,pcntl_wtermsig,pcntl_wstopsig,pcntl_signal,pcntl_signal_get_handler,pcntl_signal_dispatch,pcntl_get_last_error,pcntl_strerror,pcntl_sigprocmask,pcntl_sigwaitinfo,pcntl_sigtimedwait,pcntl_exec,pcntl_getpriority,pcntl_setpriority,pcntl_async_signals,
display_errorsOffOff
display_startup_errorsOffOff
doc_rootno valueno value
docref_extno valueno value
docref_rootno valueno value
enable_dlOffOff
enable_post_data_readingOnOn
error_append_stringno valueno value
error_logno valueno value
error_prepend_stringno valueno value
error_reporting2252722527
expose_phpOffOff
extension_dir/usr/lib/php/20170718/usr/lib/php/20170718
file_uploadsOnOn
hard_timeout22
highlight.comment#FF8000#FF8000
highlight.default#0000BB#0000BB
highlight.html#000000#000000
highlight.keyword#007700#007700
highlight.string#DD0000#DD0000
html_errorsOnOn
ignore_repeated_errorsOffOff
ignore_repeated_sourceOffOff
ignore_user_abortOffOff
implicit_flushOffOff
include_path.:/usr/share/php.:/usr/share/php
input_encodingno valueno value
internal_encodingno valueno value
log_errorsOnOn
log_errors_max_len10241024
mail.add_x_headerOffOff
mail.force_extra_parametersno valueno value
mail.logno valueno value
max_execution_time3030
max_file_uploads2020
max_input_nesting_level6464
max_input_time6060
max_input_vars10001000
memory_limit128M128M
open_basedirno valueno value
output_buffering40964096
output_encodingno valueno value
output_handlerno valueno value
post_max_size8M8M
precision1414
realpath_cache_size4096K4096K
realpath_cache_ttl120120
register_argc_argvOffOff
report_memleaksOnOn
report_zend_debugOnOn
request_orderGPGP
sendmail_fromno valueno value
sendmail_path/usr/sbin/sendmail -t -i /usr/sbin/sendmail -t -i 
serialize_precision-1-1
short_open_tagOnOn
SMTPlocalhostlocalhost
smtp_port2525
sys_temp_dirno valueno value
track_errorsOffOff
unserialize_callback_funcno valueno value
upload_max_filesize2M2M
upload_tmp_dir/home/admin/tmp/home/admin/tmp
user_dirno valueno value
user_ini.cache_ttl300300
user_ini.filename.user.ini.user.ini
variables_orderGPCSGPCS
xmlrpc_error_number00
xmlrpc_errorsOffOff
zend.assertions-1-1
zend.detect_unicodeOnOn
zend.enable_gcOnOn
zend.multibyteOffOff
zend.script_encodingno valueno value
zend.signal_checkOffOff

ctype

ctype functions enabled

curl

cURL support enabled
cURL Information 7.58.0
Age 4
Features
AsynchDNS Yes
CharConv No
Debug No
GSS-Negotiate No
IDN Yes
IPv6 Yes
krb4 No
Largefile Yes
libz Yes
NTLM Yes
NTLMWB Yes
SPNEGO Yes
SSL Yes
SSPI No
TLS-SRP Yes
HTTP2 Yes
GSSAPI Yes
KERBEROS5 Yes
UNIX_SOCKETS Yes
PSL Yes
Protocols dict, file, ftp, ftps, gopher, http, https, imap, imaps, ldap, ldaps, pop3, pop3s, rtmp, rtsp, smb, smbs, smtp, smtps, telnet, tftp
Host x86_64-pc-linux-gnu
SSL Version OpenSSL/1.1.0g
ZLib Version 1.2.11

date

date/time support enabled
timelib version 2017.09
"Olson" Timezone Database Version 0.system
Timezone Database internal
Default timezone Europe/Kiev
DirectiveLocal ValueMaster Value
date.default_latitude31.766731.7667
date.default_longitude35.233335.2333
date.sunrise_zenith90.58333390.583333
date.sunset_zenith90.58333390.583333
date.timezoneEurope/KievEurope/Kiev

dom

DOM/XML enabled
DOM/XML API Version 20031129
libxml Version 2.9.4
HTML Support enabled
XPath Support enabled
XPointer Support enabled
Schema Support enabled
RelaxNG Support enabled

exif

EXIF Support enabled
EXIF Version 7.2.15-0ubuntu0.18.04.1
Supported EXIF Version 0220
Supported filetypes JPEG, TIFF
Multibyte decoding support using mbstring enabled
Extended EXIF tag formats Canon, Casio, Fujifilm, Nikon, Olympus, Samsung, Panasonic, DJI, Sony, Pentax, Minolta, Sigma, Foveon, Kyocera, Ricoh, AGFA, Epson
DirectiveLocal ValueMaster Value
exif.decode_jis_intelJISJIS
exif.decode_jis_motorolaJISJIS
exif.decode_unicode_intelUCS-2LEUCS-2LE
exif.decode_unicode_motorolaUCS-2BEUCS-2BE
exif.encode_jisno valueno value
exif.encode_unicodeISO-8859-15ISO-8859-15

fileinfo

fileinfo support enabled
version 1.0.5
libmagic 531

filter

Input Validation and Filtering enabled
Revision $Id: 5a34caaa246b9df197f4b43af8ac66a07464fe4b $
DirectiveLocal ValueMaster Value
filter.defaultunsafe_rawunsafe_raw
filter.default_flagsno valueno value

ftp

FTP support enabled
FTPS support enabled

gd

GD Support enabled
GD headers Version 2.2.5
GD library Version 2.2.5
FreeType Support enabled
FreeType Linkage with freetype
FreeType Version 2.8.1
GIF Read Support enabled
GIF Create Support enabled
JPEG Support enabled
libJPEG Version 8
PNG Support enabled
libPNG Version 1.6.34
WBMP Support enabled
XPM Support enabled
libXpm Version 30411
XBM Support enabled
WebP Support enabled
DirectiveLocal ValueMaster Value
gd.jpeg_ignore_warning11

gettext

GetText Support enabled

hash

hash support enabled
Hashing Engines md2 md4 md5 sha1 sha224 sha256 sha384 sha512/224 sha512/256 sha512 sha3-224 sha3-256 sha3-384 sha3-512 ripemd128 ripemd160 ripemd256 ripemd320 whirlpool tiger128,3 tiger160,3 tiger192,3 tiger128,4 tiger160,4 tiger192,4 snefru snefru256 gost gost-crypto adler32 crc32 crc32b fnv132 fnv1a32 fnv164 fnv1a64 joaat haval128,3 haval160,3 haval192,3 haval224,3 haval256,3 haval128,4 haval160,4 haval192,4 haval224,4 haval256,4 haval128,5 haval160,5 haval192,5 haval224,5 haval256,5
MHASH support Enabled
MHASH API Version Emulated Support

iconv

iconv support enabled
iconv implementation glibc
iconv library version 2.27
DirectiveLocal ValueMaster Value
iconv.input_encodingno valueno value
iconv.internal_encodingno valueno value
iconv.output_encodingno valueno value

intl

Internationalization supportenabled
version 1.1.0
ICU version 60.2
ICU Data version 60.2
ICU TZData version 2017c
ICU Unicode version 10.0
DirectiveLocal ValueMaster Value
intl.default_localeno valueno value
intl.error_level00
intl.use_exceptions00

json

json support enabled
json version 1.6.0

libxml

libXML support active
libXML Compiled Version 2.9.4
libXML Loaded Version 20904
libXML streams enabled

mbstring

Multibyte Support enabled
Multibyte string engine libmbfl
HTTP input encoding translation disabled
libmbfl version 1.3.2
oniguruma version 6.3.0
mbstring extension makes use of "streamable kanji code filter and converter", which is distributed under the GNU Lesser General Public License version 2.1.
Multibyte (japanese) regex support enabled
Multibyte regex (oniguruma) backtrack check On
Multibyte regex (oniguruma) version 6.3.0
DirectiveLocal ValueMaster Value
mbstring.detect_orderno valueno value
mbstring.encoding_translationOffOff
mbstring.func_overload00
mbstring.http_inputno valueno value
mbstring.http_outputno valueno value
mbstring.http_output_conv_mimetypes^(text/|application/xhtml\+xml)^(text/|application/xhtml\+xml)
mbstring.internal_encodingno valueno value
mbstring.languageneutralneutral
mbstring.strict_detectionOffOff
mbstring.substitute_characterno valueno value

mysqli

MysqlI Supportenabled
Client API library version mysqlnd 5.0.12-dev - 20150407 - $Id: 3591daad22de08524295e1bd073aceeff11e6579 $
Active Persistent Links 0
Inactive Persistent Links 0
Active Links 0
DirectiveLocal ValueMaster Value
mysqli.allow_local_infileOnOn
mysqli.allow_persistentOnOn
mysqli.default_hostno valueno value
mysqli.default_port33063306
mysqli.default_pwno valueno value
mysqli.default_socketno valueno value
mysqli.default_userno valueno value
mysqli.max_linksUnlimitedUnlimited
mysqli.max_persistentUnlimitedUnlimited
mysqli.reconnectOffOff
mysqli.rollback_on_cached_plinkOffOff

mysqlnd

mysqlndenabled
Version mysqlnd 5.0.12-dev - 20150407 - $Id: 3591daad22de08524295e1bd073aceeff11e6579 $
Compression supported
core SSL supported
extended SSL supported
Command buffer size 4096
Read buffer size 32768
Read timeout 86400
Collecting statistics Yes
Collecting memory statistics No
Tracing n/a
Loaded plugins mysqlnd,debug_trace,auth_plugin_mysql_native_password,auth_plugin_mysql_clear_password,auth_plugin_sha256_password
API Extensions mysqli,pdo_mysql
mysqlnd statistics
bytes_sent 0
bytes_received 0
packets_sent 0
packets_received 0
protocol_overhead_in 0
protocol_overhead_out 0
bytes_received_ok_packet 0
bytes_received_eof_packet 0
bytes_received_rset_header_packet 0
bytes_received_rset_field_meta_packet 0
bytes_received_rset_row_packet 0
bytes_received_prepare_response_packet 0
bytes_received_change_user_packet 0
packets_sent_command 0
packets_received_ok 0
packets_received_eof 0
packets_received_rset_header 0
packets_received_rset_field_meta 0
packets_received_rset_row 0
packets_received_prepare_response 0
packets_received_change_user 0
result_set_queries 0
non_result_set_queries 0
no_index_used 0
bad_index_used 0
slow_queries 0
buffered_sets 0
unbuffered_sets 0
ps_buffered_sets 0
ps_unbuffered_sets 0
flushed_normal_sets 0
flushed_ps_sets 0
ps_prepared_never_executed 0
ps_prepared_once_executed 0
rows_fetched_from_server_normal 0
rows_fetched_from_server_ps 0
rows_buffered_from_client_normal 0
rows_buffered_from_client_ps 0
rows_fetched_from_client_normal_buffered 0
rows_fetched_from_client_normal_unbuffered 0
rows_fetched_from_client_ps_buffered 0
rows_fetched_from_client_ps_unbuffered 0
rows_fetched_from_client_ps_cursor 0
rows_affected_normal 0
rows_affected_ps 0
rows_skipped_normal 0
rows_skipped_ps 0
copy_on_write_saved 0
copy_on_write_performed 0
command_buffer_too_small 0
connect_success 0
connect_failure 0
connection_reused 0
reconnect 0
pconnect_success 0
active_connections 0
active_persistent_connections 0
explicit_close 0
implicit_close 0
disconnect_close 0
in_middle_of_command_close 0
explicit_free_result 0
implicit_free_result 0
explicit_stmt_close 0
implicit_stmt_close 0
mem_emalloc_count 0
mem_emalloc_amount 0
mem_ecalloc_count 0
mem_ecalloc_amount 0
mem_erealloc_count 0
mem_erealloc_amount 0
mem_efree_count 0
mem_efree_amount 0
mem_malloc_count 0
mem_malloc_amount 0
mem_calloc_count 0
mem_calloc_amount 0
mem_realloc_count 0
mem_realloc_amount 0
mem_free_count 0
mem_free_amount 0
mem_estrndup_count 0
mem_strndup_count 0
mem_estrdup_count 0
mem_strdup_count 0
mem_edupl_count 0
mem_dupl_count 0
proto_text_fetched_null 0
proto_text_fetched_bit 0
proto_text_fetched_tinyint 0
proto_text_fetched_short 0
proto_text_fetched_int24 0
proto_text_fetched_int 0
proto_text_fetched_bigint 0
proto_text_fetched_decimal 0
proto_text_fetched_float 0
proto_text_fetched_double 0
proto_text_fetched_date 0
proto_text_fetched_year 0
proto_text_fetched_time 0
proto_text_fetched_datetime 0
proto_text_fetched_timestamp 0
proto_text_fetched_string 0
proto_text_fetched_blob 0
proto_text_fetched_enum 0
proto_text_fetched_set 0
proto_text_fetched_geometry 0
proto_text_fetched_other 0
proto_binary_fetched_null 0
proto_binary_fetched_bit 0
proto_binary_fetched_tinyint 0
proto_binary_fetched_short 0
proto_binary_fetched_int24 0
proto_binary_fetched_int 0
proto_binary_fetched_bigint 0
proto_binary_fetched_decimal 0
proto_binary_fetched_float 0
proto_binary_fetched_double 0
proto_binary_fetched_date 0
proto_binary_fetched_year 0
proto_binary_fetched_time 0
proto_binary_fetched_datetime 0
proto_binary_fetched_timestamp 0
proto_binary_fetched_string 0
proto_binary_fetched_json 0
proto_binary_fetched_blob 0
proto_binary_fetched_enum 0
proto_binary_fetched_set 0
proto_binary_fetched_geometry 0
proto_binary_fetched_other 0
init_command_executed_count 0
init_command_failed_count 0
com_quit 0
com_init_db 0
com_query 0
com_field_list 0
com_create_db 0
com_drop_db 0
com_refresh 0
com_shutdown 0
com_statistics 0
com_process_info 0
com_connect 0
com_process_kill 0
com_debug 0
com_ping 0
com_time 0
com_delayed_insert 0
com_change_user 0
com_binlog_dump 0
com_table_dump 0
com_connect_out 0
com_register_slave 0
com_stmt_prepare 0
com_stmt_execute 0
com_stmt_send_long_data 0
com_stmt_close 0
com_stmt_reset 0
com_stmt_set_option 0
com_stmt_fetch 0
com_deamon 0
bytes_received_real_data_normal 0
bytes_received_real_data_ps 0

openssl

OpenSSL support enabled
OpenSSL Library Version OpenSSL 1.1.0g 2 Nov 2017
OpenSSL Header Version OpenSSL 1.1.0g 2 Nov 2017
Openssl default config /usr/lib/ssl/openssl.cnf
DirectiveLocal ValueMaster Value
openssl.cafileno valueno value
openssl.capathno valueno value

pcre

PCRE (Perl Compatible Regular Expressions) Support enabled
PCRE Library Version 8.39 2016-06-14
PCRE JIT Support enabled
DirectiveLocal ValueMaster Value
pcre.backtrack_limit10000001000000
pcre.jit11
pcre.recursion_limit100000100000

PDO

PDO supportenabled
PDO drivers mysql

pdo_mysql

PDO Driver for MySQLenabled
Client API version mysqlnd 5.0.12-dev - 20150407 - $Id: 3591daad22de08524295e1bd073aceeff11e6579 $
DirectiveLocal ValueMaster Value
pdo_mysql.default_socket/var/run/mysqld/mysqld.sock/var/run/mysqld/mysqld.sock

Phar

Phar: PHP Archive supportenabled
Phar EXT version 2.0.2
Phar API version 1.1.1
SVN revision $Id: 5a13ea43696d12b18046758c0fa7b12eb1098e5e $
Phar-based phar archives enabled
Tar-based phar archives enabled
ZIP-based phar archives enabled
gzip compression enabled
bzip2 compression disabled (install pecl/bz2)
Native OpenSSL support enabled
Phar based on pear/PHP_Archive, original concept by Davey Shafik.
Phar fully realized by Gregory Beaver and Marcus Boerger.
Portions of tar implementation Copyright (c) 2003-2009 Tim Kientzle.
DirectiveLocal ValueMaster Value
phar.cache_listno valueno value
phar.readonlyOnOn
phar.require_hashOnOn

posix

Revision $Id: 0a764bab332255746424a1e6cfbaaeebab998e4c $

pspell

PSpell Support enabled

readline

Readline Supportenabled
Readline library EditLine wrapper
DirectiveLocal ValueMaster Value
cli.pagerno valueno value
cli.prompt\b \> \b \> 

Reflection

Reflectionenabled
Version $Id: f1096fbe817b0413895286a603375570e78fb553 $

session

Session Support enabled
Registered save handlers files user
Registered serializer handlers php_serialize php php_binary wddx
DirectiveLocal ValueMaster Value
session.auto_startOffOff
session.cache_expire180180
session.cache_limiternocachenocache
session.cookie_domainno valueno value
session.cookie_httponlyno valueno value
session.cookie_lifetime00
session.cookie_path//
session.cookie_secure00
session.gc_divisor10001000
session.gc_maxlifetime14401440
session.gc_probability00
session.lazy_writeOnOn
session.namePHPSESSIDPHPSESSID
session.referer_checkno valueno value
session.save_handlerfilesfiles
session.save_path/home/admin/tmp/home/admin/tmp
session.serialize_handlerphpphp
session.sid_bits_per_character55
session.sid_length2626
session.upload_progress.cleanupOnOn
session.upload_progress.enabledOnOn
session.upload_progress.freq1%1%
session.upload_progress.min_freq11
session.upload_progress.namePHP_SESSION_UPLOAD_PROGRESSPHP_SESSION_UPLOAD_PROGRESS
session.upload_progress.prefixupload_progress_upload_progress_
session.use_cookies11
session.use_only_cookies11
session.use_strict_mode00
session.use_trans_sid00

shmop

shmop support enabled

SimpleXML

Simplexml supportenabled
Revision $Id: 341daed0ee94ea8f728bfd0ba4626e6ed365c0d1 $
Schema support enabled

sockets

Sockets Support enabled

sodium

sodium supportenabled
libsodium headers version 1.0.16
libsodium library version 1.0.16

SPL

SPL supportenabled
Interfaces OuterIterator, RecursiveIterator, SeekableIterator, SplObserver, SplSubject
Classes AppendIterator, ArrayIterator, ArrayObject, BadFunctionCallException, BadMethodCallException, CachingIterator, CallbackFilterIterator, DirectoryIterator, DomainException, EmptyIterator, FilesystemIterator, FilterIterator, GlobIterator, InfiniteIterator, InvalidArgumentException, IteratorIterator, LengthException, LimitIterator, LogicException, MultipleIterator, NoRewindIterator, OutOfBoundsException, OutOfRangeException, OverflowException, ParentIterator, RangeException, RecursiveArrayIterator, RecursiveCachingIterator, RecursiveCallbackFilterIterator, RecursiveDirectoryIterator, RecursiveFilterIterator, RecursiveIteratorIterator, RecursiveRegexIterator, RecursiveTreeIterator, RegexIterator, RuntimeException, SplDoublyLinkedList, SplFileInfo, SplFileObject, SplFixedArray, SplHeap, SplMinHeap, SplMaxHeap, SplObjectStorage, SplPriorityQueue, SplQueue, SplStack, SplTempFileObject, UnderflowException, UnexpectedValueException

standard

Dynamic Library Support enabled
Path to sendmail /usr/sbin/sendmail -t -i
DirectiveLocal ValueMaster Value
assert.active11
assert.bail00
assert.callbackno valueno value
assert.exception00
assert.quiet_eval00
assert.warning11
auto_detect_line_endings00
default_socket_timeout6060
fromno valueno value
session.trans_sid_hostsno valueno value
session.trans_sid_tagsa=href,area=href,frame=src,form=a=href,area=href,frame=src,form=
url_rewriter.hostsno valueno value
url_rewriter.tagsform=form=
user_agentno valueno value

sysvmsg

sysvmsg support enabled
Revision $Id: 73c7c7668de72405a739f837dc62fd6ce8e5eba6 $

sysvsem

Version 7.2.15-0ubuntu0.18.04.1

sysvshm

Version 7.2.15-0ubuntu0.18.04.1

tokenizer

Tokenizer Support enabled

wddx

WDDX Supportenabled
WDDX Session Serializer enabled

xml

XML Support active
XML Namespace Support active
libxml2 Version 2.9.4

xmlreader

XMLReader enabled

xmlwriter

XMLWriter enabled

xsl

XSL enabled
libxslt Version 1.1.29
libxslt compiled against libxml Version 2.9.4
EXSLT enabled
libexslt Version 1.1.29

Zend OPcache

Opcode Caching Up and Running
Optimization Enabled
SHM Cache Enabled
File Cache Disabled
Startup OK
Shared memory model mmap
Cache hits 214869163
Cache misses 232810336
Used memory 131816176
Free memory 40552
Wasted memory 2361000
Interned Strings Used memory 8388584
Interned Strings Free memory 24
Cached scripts 3748
Cached keys 3748
Max keys 16229
OOM restarts 0
Hash keys restarts 0
Manual restarts 0
DirectiveLocal ValueMaster Value
opcache.blacklist_filenameno valueno value
opcache.consistency_checks00
opcache.dups_fixOffOff
opcache.enableOnOn
opcache.enable_cliOffOff
opcache.enable_file_overrideOffOff
opcache.error_logno valueno value
opcache.file_cacheno valueno value
opcache.file_cache_consistency_checks11
opcache.file_cache_only00
opcache.file_update_protection22
opcache.force_restart_timeout180180
opcache.huge_code_pagesOffOff
opcache.inherited_hackOnOn
opcache.interned_strings_buffer88
opcache.lockfile_path/tmp/tmp
opcache.log_verbosity_level11
opcache.max_accelerated_files1000010000
opcache.max_file_size00
opcache.max_wasted_percentage55
opcache.memory_consumption128128
opcache.opt_debug_level00
opcache.optimization_level0x7FFFBFFF0x7FFFBFFF
opcache.preferred_memory_modelno valueno value
opcache.protect_memory00
opcache.restrict_apino valueno value
opcache.revalidate_freq22
opcache.revalidate_pathOffOff
opcache.save_comments11
opcache.use_cwdOnOn
opcache.validate_permissionOffOff
opcache.validate_rootOffOff
opcache.validate_timestampsOnOn

zlib

ZLib Supportenabled
Stream Wrapper compress.zlib://
Stream Filter zlib.inflate, zlib.deflate
Compiled Version 1.2.11
Linked Version 1.2.11
DirectiveLocal ValueMaster Value
zlib.output_compressionOffOff
zlib.output_compression_level-1-1
zlib.output_handlerno valueno value

Additional Modules

Module Name

Environment

VariableValue
TEMP /home/admin/tmp
TMPDIR /home/admin/tmp
TMP /home/admin/tmp
PATH /usr/local/bin:/usr/bin:/bin
HOSTNAME no value
USER admin
HOME /home/admin

PHP Variables

VariableValue
$_SERVER['TEMP']/home/admin/tmp
$_SERVER['TMPDIR']/home/admin/tmp
$_SERVER['TMP']/home/admin/tmp
$_SERVER['PATH']/usr/local/bin:/usr/bin:/bin
$_SERVER['HOSTNAME']no value
$_SERVER['USER']admin
$_SERVER['HOME']/home/admin
$_SERVER['HTTP_CDN_LOOP']cloudflare
$_SERVER['HTTP_CF_CONNECTING_IP']34.238.190.122
$_SERVER['HTTP_CF_REQUEST_ID']02ed8969460000f1222a937200000001
$_SERVER['HTTP_ACCEPT_LANGUAGE']en-US,en;q=0.5
$_SERVER['HTTP_ACCEPT']text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
$_SERVER['HTTP_USER_AGENT']CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
$_SERVER['HTTP_CF_VISITOR']{"scheme":"https"}
$_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_PROTO']https
$_SERVER['HTTP_CF_RAY']598f78220f7ff122-AMS
$_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR']34.238.190.122
$_SERVER['HTTP_CF_IPCOUNTRY']US
$_SERVER['HTTP_ACCEPT_ENCODING']gzip
$_SERVER['HTTP_CONNECTION']Keep-Alive
$_SERVER['HTTP_HOST']4-u.info
$_SERVER['REDIRECT_STATUS']200
$_SERVER['SERVER_NAME']4-u.info
$_SERVER['SERVER_PORT']80
$_SERVER['SERVER_ADDR']51.15.4.82
$_SERVER['REMOTE_PORT']no value
$_SERVER['REMOTE_ADDR']34.238.190.122
$_SERVER['SERVER_SOFTWARE']nginx/1.15.9
$_SERVER['GATEWAY_INTERFACE']CGI/1.1
$_SERVER['REQUEST_SCHEME']http
$_SERVER['SERVER_PROTOCOL']HTTP/1.1
$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']/home/admin/web/4-u.info/public_html
$_SERVER['DOCUMENT_URI']/mn/ustanovka-apache2-php5-ubuntu/index.php
$_SERVER['REQUEST_URI']/mn/ustanovka-apache2-php5-ubuntu/
$_SERVER['SCRIPT_NAME']/mn/ustanovka-apache2-php5-ubuntu/index.php
$_SERVER['CONTENT_LENGTH']no value
$_SERVER['CONTENT_TYPE']no value
$_SERVER['REQUEST_METHOD']GET
$_SERVER['QUERY_STRING']no value
$_SERVER['SCRIPT_FILENAME']/home/admin/web/4-u.info/public_html/mn/ustanovka-apache2-php5-ubuntu/index.php
$_SERVER['FCGI_ROLE']RESPONDER
$_SERVER['PHP_SELF']/mn/ustanovka-apache2-php5-ubuntu/index.php
$_SERVER['REQUEST_TIME_FLOAT']1590411940.2363
$_SERVER['REQUEST_TIME']1590411940

PHP Credits

PHP Group
Thies C. Arntzen, Stig Bakken, Shane Caraveo, Andi Gutmans, Rasmus Lerdorf, Sam Ruby, Sascha Schumann, Zeev Suraski, Jim Winstead, Andrei Zmievski
Language Design & Concept
Andi Gutmans, Rasmus Lerdorf, Zeev Suraski, Marcus Boerger
PHP Authors
ContributionAuthors
Zend Scripting Language Engine Andi Gutmans, Zeev Suraski, Stanislav Malyshev, Marcus Boerger, Dmitry Stogov, Xinchen Hui, Nikita Popov
Extension Module API Andi Gutmans, Zeev Suraski, Andrei Zmievski
UNIX Build and Modularization Stig Bakken, Sascha Schumann, Jani Taskinen
Windows Support Shane Caraveo, Zeev Suraski, Wez Furlong, Pierre-Alain Joye, Anatol Belski, Kalle Sommer Nielsen
Server API (SAPI) Abstraction Layer Andi Gutmans, Shane Caraveo, Zeev Suraski
Streams Abstraction Layer Wez Furlong, Sara Golemon
PHP Data Objects Layer Wez Furlong, Marcus Boerger, Sterling Hughes, George Schlossnagle, Ilia Alshanetsky
Output Handler Zeev Suraski, Thies C. Arntzen, Marcus Boerger, Michael Wallner
Consistent 64 bit support Anthony Ferrara, Anatol Belski
SAPI Modules
ContributionAuthors
Apache 2.0 Handler Ian Holsman, Justin Erenkrantz (based on Apache 2.0 Filter code)
CGI / FastCGI Rasmus Lerdorf, Stig Bakken, Shane Caraveo, Dmitry Stogov
CLI Edin Kadribasic, Marcus Boerger, Johannes Schlueter, Moriyoshi Koizumi, Xinchen Hui
Embed Edin Kadribasic
FastCGI Process Manager Andrei Nigmatulin, dreamcat4, Antony Dovgal, Jerome Loyet
litespeed George Wang
phpdbg Felipe Pena, Joe Watkins, Bob Weinand
Module Authors
ModuleAuthors
BC Math Andi Gutmans
Bzip2 Sterling Hughes
Calendar Shane Caraveo, Colin Viebrock, Hartmut Holzgraefe, Wez Furlong
COM and .Net Wez Furlong
ctype Hartmut Holzgraefe
cURL Sterling Hughes
Date/Time Support Derick Rethans
DB-LIB (MS SQL, Sybase) Wez Furlong, Frank M. Kromann, Adam Baratz
DBA Sascha Schumann, Marcus Boerger
DOM Christian Stocker, Rob Richards, Marcus Boerger
enchant Pierre-Alain Joye, Ilia Alshanetsky
EXIF Rasmus Lerdorf, Marcus Boerger
fileinfo Ilia Alshanetsky, Pierre Alain Joye, Scott MacVicar, Derick Rethans, Anatol Belski
Firebird driver for PDO Ard Biesheuvel
FTP Stefan Esser, Andrew Skalski
GD imaging Rasmus Lerdorf, Stig Bakken, Jim Winstead, Jouni Ahto, Ilia Alshanetsky, Pierre-Alain Joye, Marcus Boerger
GetText Alex Plotnick
GNU GMP support Stanislav Malyshev
Iconv Rui Hirokawa, Stig Bakken, Moriyoshi Koizumi
IMAP Rex Logan, Mark Musone, Brian Wang, Kaj-Michael Lang, Antoni Pamies Olive, Rasmus Lerdorf, Andrew Skalski, Chuck Hagenbuch, Daniel R Kalowsky
Input Filter Rasmus Lerdorf, Derick Rethans, Pierre-Alain Joye, Ilia Alshanetsky
InterBase Jouni Ahto, Andrew Avdeev, Ard Biesheuvel
Internationalization Ed Batutis, Vladimir Iordanov, Dmitry Lakhtyuk, Stanislav Malyshev, Vadim Savchuk, Kirti Velankar
JSON Jakub Zelenka, Omar Kilani, Scott MacVicar
LDAP Amitay Isaacs, Eric Warnke, Rasmus Lerdorf, Gerrit Thomson, Stig Venaas
LIBXML Christian Stocker, Rob Richards, Marcus Boerger, Wez Furlong, Shane Caraveo
Multibyte String Functions Tsukada Takuya, Rui Hirokawa
MySQL driver for PDO George Schlossnagle, Wez Furlong, Ilia Alshanetsky, Johannes Schlueter
MySQLi Zak Greant, Georg Richter, Andrey Hristov, Ulf Wendel
MySQLnd Andrey Hristov, Ulf Wendel, Georg Richter, Johannes Schlüter
OCI8 Stig Bakken, Thies C. Arntzen, Andy Sautins, David Benson, Maxim Maletsky, Harald Radi, Antony Dovgal, Andi Gutmans, Wez Furlong, Christopher Jones, Oracle Corporation
ODBC driver for PDO Wez Furlong
ODBC Stig Bakken, Andreas Karajannis, Frank M. Kromann, Daniel R. Kalowsky
Opcache Andi Gutmans, Zeev Suraski, Stanislav Malyshev, Dmitry Stogov, Xinchen Hui
OpenSSL Stig Venaas, Wez Furlong, Sascha Kettler, Scott MacVicar
Oracle (OCI) driver for PDO Wez Furlong
pcntl Jason Greene, Arnaud Le Blanc
Perl Compatible Regexps Andrei Zmievski
PHP Archive Gregory Beaver, Marcus Boerger
PHP Data Objects Wez Furlong, Marcus Boerger, Sterling Hughes, George Schlossnagle, Ilia Alshanetsky
PHP hash Sara Golemon, Rasmus Lerdorf, Stefan Esser, Michael Wallner, Scott MacVicar
Posix Kristian Koehntopp
PostgreSQL driver for PDO Edin Kadribasic, Ilia Alshanetsky
PostgreSQL Jouni Ahto, Zeev Suraski, Yasuo Ohgaki, Chris Kings-Lynne
Pspell Vlad Krupin
Readline Thies C. Arntzen
Recode Kristian Koehntopp
Reflection Marcus Boerger, Timm Friebe, George Schlossnagle, Andrei Zmievski, Johannes Schlueter
Sessions Sascha Schumann, Andrei Zmievski
Shared Memory Operations Slava Poliakov, Ilia Alshanetsky
SimpleXML Sterling Hughes, Marcus Boerger, Rob Richards
SNMP Rasmus Lerdorf, Harrie Hazewinkel, Mike Jackson, Steven Lawrance, Johann Hanne, Boris Lytochkin
SOAP Brad Lafountain, Shane Caraveo, Dmitry Stogov
Sockets Chris Vandomelen, Sterling Hughes, Daniel Beulshausen, Jason Greene
Sodium Frank Denis
SPL Marcus Boerger, Etienne Kneuss
SQLite 3.x driver for PDO Wez Furlong
SQLite3 Scott MacVicar, Ilia Alshanetsky, Brad Dewar
System V Message based IPC Wez Furlong
System V Semaphores Tom May
System V Shared Memory Christian Cartus
tidy John Coggeshall, Ilia Alshanetsky
tokenizer Andrei Zmievski, Johannes Schlueter
WDDX Andrei Zmievski
XML Stig Bakken, Thies C. Arntzen, Sterling Hughes
XMLReader Rob Richards
xmlrpc Dan Libby
XMLWriter Rob Richards, Pierre-Alain Joye
XSL Christian Stocker, Rob Richards
Zip Pierre-Alain Joye, Remi Collet
Zlib Rasmus Lerdorf, Stefan Roehrich, Zeev Suraski, Jade Nicoletti, Michael Wallner
PHP Documentation
Authors Mehdi Achour, Friedhelm Betz, Antony Dovgal, Nuno Lopes, Hannes Magnusson, Philip Olson, Georg Richter, Damien Seguy, Jakub Vrana, Adam Harvey
Editor Peter Cowburn
User Note Maintainers Daniel P. Brown, Thiago Henrique Pojda
Other Contributors Previously active authors, editors and other contributors are listed in the manual.
PHP Quality Assurance Team
Ilia Alshanetsky, Joerg Behrens, Antony Dovgal, Stefan Esser, Moriyoshi Koizumi, Magnus Maatta, Sebastian Nohn, Derick Rethans, Melvyn Sopacua, Jani Taskinen, Pierre-Alain Joye, Dmitry Stogov, Felipe Pena, David Soria Parra, Stanislav Malyshev, Julien Pauli, Stephen Zarkos, Anatol Belski, Remi Collet, Ferenc Kovacs
Websites and Infrastructure team
PHP Websites Team Rasmus Lerdorf, Hannes Magnusson, Philip Olson, Lukas Kahwe Smith, Pierre-Alain Joye, Kalle Sommer Nielsen, Peter Cowburn, Adam Harvey, Ferenc Kovacs, Levi Morrison
Event Maintainers Damien Seguy, Daniel P. Brown
Network Infrastructure Daniel P. Brown
Windows Infrastructure Alex Schoenmaker

PHP License

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the PHP License as published by the PHP Group and included in the distribution in the file: LICENSE

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

If you did not receive a copy of the PHP license, or have any questions about PHP licensing, please contact [email protected]

lamp5

Энэ нь Apache2 дахин эхлүүлэх нь хэвээр байна:

sudo systemctl restart apache2

дахин энэ удаад бид test.php хуудас сонирхолтой байгаа бол хөтөч дээр манай сайтыг нээх:

lamp4

Ubuntu 16,04 дууссан нь PHP 7 суулгах, бүх зүйл маш сайн ажилладаг. Харин бид, тухайлбал, тохируулах PHP-д алдаа дэлгэцийг идэвхжүүлэхийн тулд өөр ямар нэгэн зүйл хэрэгтэй байна. Үгүй бол, алдаа гардаг бол та хоосон хуудсыг харах болно. Үүнийг хийхийн тулд, файл /etc/php/7.0/apache2/php.ini нээж шугамын Off display_errors = олж, дээр нь унтраах өөрчлөх:

vi /etc/php/7.0/apache2/php.ini

lamp6

Бид одоо дараагийн алхам руу шилжинэ.

MySQL Ubuntu үйлдлийн системийн 16,04 суулгах нь

Мэдээллийн сан нь одоо бараг бүх машин вэб сайт ашиглаж байна. Тиймээс энэ нь таны компьютер болон программ хангамж дээр байх нь чухал юм. LAMP Ubuntu үйлдлийн системийн 16,04 суулгах нь мэдээллийн санд юу ч хийж чадахгүй, харин оронд нь MySQL энэ гарын авлагад бид түүний сайжруулсан болон оновчтой хувилбарыг ашиглах болно - MariaDB. Энэ нь сайжруулах болон нэмэлт маш олон нь маш хүчирхэг, өргөтгөх боломжтой SQL сервер юм.

MariaDB Үбүнтү суулгах нь 16,04 тушаалаар хийж болно:

sudo apt-get install mariadb-server mariadb-client

суулгах үед MySQL Ubuntu 16,04 дууссан бөгөөд бид энэ тушаалыг мэдээллийн санг тохируулах хэрэгтэй:

sudo mysql_secure_installation

Та эхлээд одоогийн нууц үг үндсийг оруулна уу: код нь тогтоосон биш юм, учир нь зүгээр л Enter дарах:

lamp7

Дараа нь дарна шинэ нууц үг тогтоох:

Дэлгэрэнгүй:   Тагийн 8-нд тоглоом хэрхэн суулгах талаар

lamp8

Дараа нь зочин данс хаах:

lamp9

үндэс дамжуулан алсын хандалтыг идэвхгүй болгох:

lamp10

туршилтын мэдээллийн санг устгана:

lamp11

буцалтгүй тусламж ширээ дарах:

lamp12

Энэ нь Ubuntu 16,04 бүх MySQL суулгах ажиллагаа дуусч юм, өгөгдлийн сангийн үйл ажиллагаанд бэлэн болсон байна.

Ubuntu 16,04-д Phpmyadmin суулгах нь

Ubuntu 16,04-д LAMP суулгах тохируулах нь бас суулгах Phpmyadmin орно. Phpmyadmin - MySQL өгөгдлийн сангийн удирдлагын вэб интерфэйс нь нээлттэй эх хэрэгжүүлэх нь үнэгүй хэрэгсэл юм. Энэ нь Ubuntu 16,04 албан ёсны репозитор байгаа юм тушаалаар үүнийг тохируулна:

sudo apt-get install phpmyadmin php-mbstring php-gettext

Гэхдээ энд суурилуулах үед бага зэрэг тохиргоог шаардаж болно. Эхлээд бид манай вэб серверийг сонгох хэрэгтэй:

lamp14

Tab - шилжихийг Хоосон зай - зүйлсийн замаар шилжих тулд сонгох хүртэл / доош сумыг хэрэглэдэг.

шидтэн дараагийн дэлгэц бид Rhpmyadmin мэдээллийн сан бий болгох санал бид хүлээн зөвшөөрч байна:

lamp15

Мэдээллийн баазын Rhpadmin холбогдохын тулд ашиглагдах болно нууц үгээ оруулна уу:

lamp16

Нууц үгээ баталгаажуул:

lamp17

Анхдагч байдлаар, MariaDB, unix_socket гэдэг залгаас байна энэ нь Rhpmyadmin болон бусад TCP интерфэйс нь эх хэрэглэгчийн нэрээр нэвтрэх сэргийлдэг. үүнийг идэвхгүй тулд дараах:

sudo -i
$ echo "update user set plugin='' where User='root'; flush privileges;" | mysql -u root -p mysql

Ubuntu 16,04-д суулгах Rhpmyadmin дууссан бол, хаяг бар тестлээрэй / phpmyadmin нь хөтчийг болон төрлийг нээж:

lamp18

Бүх зүйл та хэрэглэгчийн нэр болон нууц үгээ үндэс, шат MySQL нөхцөл байдалд тохируулсан оруулж болно, ажил, мэдээллийн санг хандахын тулд:

lamp19

үр дүн нь

Энэ нь түүнийг юм: Ubuntu 16,04-д гэрэл суурилуулах амжилттай байна. Одоо бүх зүйл ажиллаж байна, та нар өөрсдийн төслийг бий болгох эхлэх болно.

Холбоотой оруулгууд нь:

 • Шилжүүлэх файлууд нь Линукс Сүлжээ

  Есдүгээр сарын 9, 2015

 • Далайн амьтан хувилбарыг шалгах вэ

  Оны арванхоёрдугаар сарын 9, 2015

 • Ubuntu 16,04-д Samba-г тохируулах нь

  Оны нэгдүгээр сарын 22, 2016

 • Суулгах болон Apache серверийг тохируулах

  June 29, 2016

энэ өгүүллийг үнэлэх:

Stars: 1Stars: 2Stars: 3Stars: 4Stars: 5( 38 тооцоо дундаж: 4,89 5 нь)

Ачааллаж байна ...твитPin Энэ нь

LAMP Меме


Хэлээ сонгоно уу

ПольшийнАнгли хэлний Германы Испанийн Францын Италийн Португалийн Туркийн Араб хэл Украины Шведийн Унгарын Болгарын Эстоний Хятад хэл (хялбаржуулсан) Вьетнам Румын Тайландын Словени Словакийн Серьби хэл Малай хэл Норвегийн Латвийн Литвийн БНСУ-ын Япон Индонези Хинди Еврей хэл Финляндын Грекийн Голландын Чех Данийн Хорватын Хятад хэл (уламжлалт) Филиппиний Урду Azeybardzhansky Армений Belorussian Бенгал Гүржийн казах Catalan Монгольский ОХУ-ын Tadzhitsky Tamil'skij Тэлугу хэл Uzbetsky

сэтгэгдэл нэмэх

Таны и-мэйл хэвлэгдсэн байх болно. Шаардлагатай талбарууд гэж тэмдэглэгдсэн байна *